Vad är termografi?

Värme kan förflytta sig på olika sätt, bland annat genom ledning, konvektion och infraröd strålning (IR). Alla materiel med en temperatur över den absolut nollpunkten, alltså varmare än -273,15ºC avger infraröd (IR) strålning och kan med hög precision mätas med en värmekamera.

En värmekamera består av flera tusen termometrar, som var och en anger ett mätvärde. Dessa mätvärden bygger en bild, genom att varje mätvärde får en egen pixel med en färgnyans som motsvarar mätvärdet. På så vis kan man se en bild värme och kyla i ett rum eller en miljö. Denna bild analyserar vi sedan i ett datorprogram, för att tydliggöra alla avvikelser.

En normal termografering av en villa börjar med att vi tillsammans går igenom förutsättningarna och tar bilder på allt som är relevant för undersökningen. Givetvis genomförs vår termografering utan någon som helst åverkan på fastigheten, men de vägger eller objekt som ska undersökas måste vara fria från möbler eller andra störningsobjekt sedan minst 12 timmar tillbaka. Därför är det lämpligt att flytta bokhyllan coh draperierna redan kvällen innan, ifall man vill få en bra bild av väggen bakom. Det bör också skilja minst 10 grader i temperaturen mellan ute och inne vid tillfället, för att vi ska få fram tydliga bilder på brister i fastigheten.

Vi brukar ta mellan 100 – 200 bilder vid varje tillfälle, som efter analys brukar sluta med en rapport innehållande 20 – 80 bilder. Det är bildanalysen som tar den största delen av tiden. Varje bild kräver en noggrann genomgång, kommentarer kring vad vi ser för problem på bilden, en avvägning av hur allvarlig avvikelsen är och inte minst en hänvisning på ritning eller i text vilket objekt det avser.

Efter genomgången sammanställer vi en rapport där alla relevanta bilder ingår, med den information som behövs ingår. Det är denna rapport som sedan blir kundens underlag inför åtgärder samt framtida investeringar.