Rapporten

Efter genomförd termografering analyserar vi bilderna och lämnar en rapport på alla avvikelser och ger förslag på lösningar. Vi graderar bilderna, så att du enkelt kan göra en prioritering av vad som behöver åtgärdas omgående samt vad som kan vänta till senare. Dokumentationen du får av oss har du nytta
av i flera år framåt.

Renovera inte utan ordentliga underlag!