Produkter & Tjänster

På anläggningar med installation ser vi givetvis till att detta blir snyggt gjort och funktionellt. Våra montörer har alla nödvändiga behörigheter och certifikat för både köldmedia och elinstallationer. Alla våra anläggningar är självklart också framtagna för att fungera bra i vårt nordiska klimat.

Vi ordnar även installationer på maskiner som inte kommer från oss, i de fall det finns önskemål av den typen. Givetvis levererar vi också maskiner utan montering, där vi oftast kan rekommenderar en extern installatör (exempelvis vid monteringar långt bort). Däremot blir det alltid en bättre lösning för kunden när
vi både kan leverera och installera anläggningen.

För anläggningar som inte kräver någon fackmässig installation brukar vi vanligtvis rekommendera avhämtning från vår butik, efter att vi diskuterat fram bästa lösningen för kunden utifrån både funktion, estetik och komfort. För den som önskar kan vi normalt sett även ordna med leverans direkt till dörren.